Carnivorous plants in P9 (3 articles)
Prev[1]Next
Show: List Sort by:
VP0021010 Sarracenia Farnhannii Scientific name: Sarracenia Farnhannii <br />Dutch name: vleesetende moerasplant<br />French name: Plantes carnivores<br />English name: Carnivorousplant<br />Plant height: 40 / 60 cm<br /> Ideal depth: 0 / -15 cm<br />Flowering months: not applicable<br />Colour of the flowers: not applicable<br />Suggested plant zone: zone 1/2<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: Deze vleesetende oever/moerasplant groeit zodenvormend en bodembedekkend uit met lange, trechtervormige, bonte bladeren (groen met donkerrode tekening en witte stippen) en vlakke, gewone bladeren (phyllodia). In de trechters worden insecten gevangen en verteerd. De plant bloeit met bolle, donkerrode bloemen aan knikkende stelen. Voor een plek in zon tot lichte schaduw en natte grond tot 1 cm diep water. Tijdens strenge vorst is winterbescherming noodzakelijk. Halfwintergroen. Oude kelken in het voorjaar opschonen. Plantafstand 20-30 cm.<br />Plants' info EN: This carnivorous pond-edge/marsh-plant grows ground-covering and tapistry-building with long, funnel-shaped, variegated leaves (green with deep red markings and white dots) and flat, ‘normal’ leaves (called phyllodia). In the funnels insects are caught and digested. The plant flowers with ball-shaped, deep red flowers on nodding stems. For a spot in sun to light shade and wet soil to 1 cm deep water. Winter-protection is needed during severe frosts. Semi-evergreen. Old leaf-funnels can be cut away in spring. Plant-distance 20-30 cm. Sarracenia Farnhammi P4.jpg
VP0021020 Sarracenia Leucophylla Scientific name: Sarracenia Leucophylla <br />Dutch name: vleesetende moerasplant<br />French name: Plantes carnivores<br />English name: Carnivorousplant<br />Plant height: 30 / 50 cm<br /> Ideal depth: 0 / -15 cm<br />Flowering months: not applicable<br />Colour of the flowers: not applicable<br />Suggested plant zone: zone 1/2<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: Deze vleesetende plant uit het gebied in de USA direct ten noorden van de Golf van Mexico bloeit in het voorjaar met rode bloemen aan knikkende stelen, vormt daarna kleine voorjaars-bladtrechters die worden gevolgd door vlakke, geen vleesverterende bladeren (phyllodia). De mooiste en grootste, insectenverterende, bonte bladeren verschijnen in de vroege herfst. Een prachtige soort voor natte grond en een plek in zon tot lichte schaduw. Matig winterhard. Winterbescherming is in veel gebieden nodig. Halfwintergroen.  <br />Plants' info EN: This carnivorous plant from the area in the USA north of the Gulf Coast flowers in spring with red flowers on nodding stems. They are followed by small funnel-shaped leaves (spring-type) which are followed by flat, non-carnivorous leaves (phyllodia). In early autumn the most beautiful and tallest carnivorous, variegated leaves appear. A marvelous species for wet soil and a spot in sun to light shade. Moderately winter-hardy. In many areas winter-protection is necessary. Semi-evergreen. Sarracenia leucophylla P4.jpg
VP0021030 Sarracenia Maroon Scientific name: Sarracenia Maroon <br />Dutch name: vleesetende moerasplant<br />French name: Plantes carnivores<br />English name: Carnivorousplant<br />Plant height: 30 / 40 cm<br /> Ideal depth: 0 / -15 cm<br />Flowering months: not applicable<br />Colour of the flowers: not applicable<br />Suggested plant zone: zone 1/2<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: Deze halfwintergroene, vleesetende moerasplant valt sterk op door de oranje-roodbruine trechtervormige, insectenverterende bladeren. In het voorjaar/begin zomer verschijnen daar de oranjerode bloemen op aparte stelen hoog bovenuit. Halfwintergroen. Groeit als alle Sarracenia’s alleen goed in zure (absoluut kalvrije), natte grond. Een tapijtvormende bodembedekker. Verdraagt enkele graden vorst, tijdens iets strenger winterweer is vorstbescherming onontbeerlijk.<br />Plants' info EN: This semi-evergreen, carnivorous marsh-plant is conspicuous for its orange-maroon, funnel-shaped leaves in which insects are digested. In spring/early summer the orange-red flowers grow high over them on separate stems. Semi-evergreen. Like all Pitcher Plants it shrives only in acid (absolutely limefree), wet soil. A tapistry-building ground-coverer. Does tolerate temperatures some degrees below zero, but during slightly more severe frosty weather protection against freezing is indispensible. Sarracenia Maroon P4.jpg
VP0021030
 
Prev[1]Next