Oxygenating plants in basket (18x18) (13 articles)
Prev[1]Next
Show: List Sort by:
VP0013473 Anagallis tenella Scientific name: Anagallis tenella <br />Dutch name: Teer guichelheil<br />French name: Mouron<br />English name: Flaxleaf pimpernel<br />Plant height: 5 / 20 cm<br /> Ideal depth: 0 / -60 cm<br />Flowering months: V-VIII <br />Colour of the flowers: Rose<br />Suggested plant zone: zone 2/3/4/5<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant, oxygenating plant and water lillies<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: Deze vaste plant uit de natuur van Zuid- en Zuidwest-Europa groeit met kruipende, vierkantige, draadvormige stengeltjes waaraan tegenover elkaar geplaatste, kort gesteelde, rondachtige groene blaadjes verschijnen. De rozerode bloempjes verschijnen vanuit de bladoksels. In de natuur groeit deze plant in natte, moerassige weide- of heidegronden. In cultuur zijn ook enkele cultivars zoals ‘Studland’ en ‘Sunrise’. Voor zon tot lichte schaduw, verdraagt zure tot kalkhoudende grond. Matig winterhard.<br />Plants' info EN: This perennial from the South- to Southwest-European nature grows with creeping, tetragonal, thread-like stems on which short-stalked, rounded, green little leaves appear (in opposite position). The pinkish-red little flowers appear from the leaf-axils. In nature this plant grows in wet, marshy meadows or heatherfields. Also cultivated are some varieties like ‘Studland’ and ‘Sunrise’. For a spot in sun to light shade. It tolerates acidic to limy soil. Moderately winter-hardy. Anagalis tenella P4.jpg
VP0013473
VP0013476 Bacopa caroliniana Scientific name: Bacopa caroliniana <br />Dutch name: Grote bacopa<br />French name: Bacopa de Caroline<br />English name: Lemon Bacopa<br />Plant height: 5 / 10 cm<br /> Ideal depth: 0 / -60 cm<br />Flowering months: V-VIII<br />Colour of the flowers: Rose<br />Suggested plant zone: zone 2/3/4/5<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant, oxygenating plant and water lillies<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: Deze vorstgevoelige moerasplant uit het zuiden van de USA kan zowel ondergedompeld als boven water in natte grond groeien. Het is ook een zeer gewilde aquariumplant waarvan het groene blad in intens licht rood kan kleuren; bij een tekort aan fosfaat wordt het roze. Bij kneuzing verspreidt het enigszins succulente blad een citroengeur. Het plantje kan lilablauw bloeien (ook onderwater). Relatief langzame groei. Deze vaste plant moet vorstvrij overwinteren. N.B. Wetenschappers hebben bij exemplaren van deze soort door inbrengen van gouden nanodeeltjes het blad spontaan lichtgevend weten te maken.<br />Plants' info EN: This tender marsh-plant from the south of the USA wil thrive both submerged and above water in wet soil. It is a very welcome aquarium-plant too of which the green leaves may colour into red in very intense light; with a shortage of fosfate it will go pinkish. If crushed the rather succulent leaves wil spread a lemon aroma. The little plant may produce lilac-blue flowers (even submerged). Rather slow growth. This perennial should be kept frost-free during winter. N.B. Scientists have succeeded with some exx. of this species by inserting golden nano-particles to produce spontaneous light-emitting properties in the leaves. 13476.JPG
VP0013476
VP0013490 Eleocharis acicularis Scientific name: Eleocharis acicularis <br />Dutch name: Naaldwaterbies<br />French name: Scirpe des marais<br />English name: Hair grass<br />Plant height: 5 / 10 cm<br /> Ideal depth: 0 / -40 cm<br />Flowering months: not applicable<br />Colour of the flowers: not applicable<br />Suggested plant zone: zone 2/3/4/5<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant, oxygenating plant and water lillies<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL:  Naaldgras is makkelijk in te korten en het groeit langzaam. De maximale hoogte van deze plant is 15 cm. De naaldwaterbies is een zuurstofplant, dit betekent dat hij bij plaatsing onder water bijdraagt aan een heldere en gezonde vijver. <br />Plants' info EN: Eleocharis acicularis P3.jpg
VP0013520 Hydrocotyle nova-zealandiae Scientific name: Hydrocotyle nova-zealandiae <br />Dutch name: Waternavel<br />French name: Ecuelle d'eau<br />English name: Pennywort<br />Plant height: 5 / 10 cm<br /> Ideal depth: -10 / -60 cm<br />Flowering months: not applicable<br />Colour of the flowers: not applicable<br />Suggested plant zone: zone 2/3/4/5<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant, oxygenating plant and water lillies<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: Waternavel heeft een zuurstoffunctie, het kleine blad draagt bij aan helder vijverwater door het produceren van zuurstof. Bij ondiep water kan het blad blijven drijven, bij diepere beplanting blijft waternavel geheel onder water. <br />Plants' info EN: Hydrocotyle novae-zelandiae P4.jpg
VP0013530 Hydrocotyle vulgaris Scientific name: Hydrocotyle vulgaris <br />Dutch name: Waternavel<br />French name: Ecuelle d'eau<br />English name: Pennywort<br />Plant height: 5 / 10 cm<br /> Ideal depth: 0 / -60 cm<br />Flowering months: VI-VIII<br />Colour of the flowers: not applicable<br />Suggested plant zone: zone 2/3/4/5<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant, oxygenating plant and water lillies<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: De Waternavel groeit in zowel in vijvers als in aquaria, waar ze matten van groen blad op het wateroppervlakte vormen, waarboven lichtblauwe bloemen verschijnen.<br />Plants' info EN: This Marsh Pennywort will grow both in ponds and in aquariums, forming mats of green foliage on top of the surface of the water, toped with white occasionally pale blue flowers. Hydrocotule vulgaris P4.jpg
VP0013532 Hydrocotyle sib. Variegata Scientific name: Hydrocotyle sib.'Variegata' <br />Dutch name: Bonte Waternavel<br />French name: Bigarre Ecuelle d'eau<br />English name: Striped Pennywort<br />Plant height: 5 / 10 cm<br /> Ideal depth: 0 / -60 cm<br />Flowering months: not applicable<br />Colour of the flowers: not applicable<br />Suggested plant zone: zone 2/3/4/5<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant, oxygenating plant and water lillies<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: Het kleine, niervormige, groen met crèmewit gerande blad van deze bonte cultivar van deze Aziatische waternavelsoort vormt met lange, kruipende stengels een dicht tapijt op vochtige plekken. Zeer snelle, vaak bijna woekerende groei. Daarom ook prachtig in een pot of hanging basket. De bloemen vallen nauwelijks op. Na de bloei kunnen groene vruchten worden gevormd. De oorspronkelijke soort wordt ook ondergedoken groeiend als aquariumplant toegepast. Van het blad worden medicinale aftreksels gemaakt. Matig winterhard.<br />Plants' info EN: The small, kidney-shaped, green, creamy-white edged leaves of this variegated variety of this Asiatic Hydrocotyle-species builds by long, creeping stems a dense tapistry in moist places. Very rapid, often almost invasive growth. Therefore great in a pot or hanging basket as well. Flowering is inconspicuous. After flowering green fruits may be produced. The original species is also used as a submerged aquarium-plant. The leaves are used for medicinal teas. Moderately winter-hardy. Hydrocotyle sibthorpioides variegata P4.jpg
VP0013535 Marsilea quadrifolia Scientific name: Marsilea quadrifolia<br />Dutch name: Water klavertje vier<br />French name: Cappilaires d'eau<br />English name: Upright water clover<br />Plant height: 5 / 10 cm<br /> Ideal depth: 0 / -60 cm<br />Flowering months: not applicable<br />Colour of the flowers: not applicable<br />Suggested plant zone: zone 2/3/4/5<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant, oxygenating plant and water lillies<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: Een zuurstofplant voor stilstaand of zeer langzaam bewegend water, ook groeit de plant goed in moerassen. Deze klaverbladvaren lijken op een klaverblaadje doordat de viertallige bladeren zijn samengesteld. <br />Plants' info EN: Marsilea quadrifolia P4.jpg
VP0013550 Myriophyllum red stem Scientific name: Myriophyllum Red Stem <br />Dutch name: Braziliaans vederkruid<br />French name: Myriophylle<br />English name: Parrot's feather<br />Plant height: 10 / 15 cm<br /> Ideal depth: 0 / -80 cm<br />Flowering months: not applicable<br />Colour of the flowers: not applicable<br />Suggested plant zone: zone 2/3/4/5<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant, oxygenating plant and water lillies<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: Deze vederkruidsoort uit Brazilië heeft fraai volgroen blad aan rode stengels die ook drijvend boven water uitgroeien. Om een koude winter in een vijver te overleven, moet deze in de bodem of een vijvermand wortelende zuurstof- of onderwaterplant minstens 60 cm diep in het water staan. Het is ook een gewilde aquariumplant. Onbetekenende bloei. Voor een plek in zon tot lichte schaduw.<br />Plants' info EN: This Parrots Feather from Brazil has pretty, deep green leaves on reddish stems which grow floating on the water as well. To survive a cold winter, the plant should be 60 cm submerged at least. The oxygenating, submerged plant grows rooting in the pond-soil or basket. It is a well-known and wished for aquarium-plant as well. Flowering is insignificant. For a spot in sun to light shadow. Myriophyllum aquaticum red stem P4.jpg
VP0013570 Nymphoides peltata Scientific name: Nymphoides peltata <br />Dutch name: Watergentiaan<br />French name: Faux nenuphar<br />English name: Villarsia<br />Plant height: 0 / 5 cm<br /> Ideal depth: -15 / -80 cm<br />Flowering months: VI-VIII<br />Colour of the flowers: Geel<br />Suggested plant zone: zone 3/4/5<br />Desciption of suggested plant zone: Marsh plant, oxygenating plante, water lilly<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: Eén van de bekendste waterplanten en om goede redenen! De bekervormige knoppen openen om de betoverende stervormige gele bloemen met goudkleurige helmknoppen te laten zien. Het groeit in 30-120 cm diep water en is geschikt voor grote vijvers en meren. Het blad kan een diameter hebben tot 8cm en de gehele plant kan een diameter hebben tot 100cm.<br />Plants' info EN: The best recognized of water plants and for good reason! The goblet shaped buds open to reveal glamorous yellow star shaped flowers with golden anthers. It grows in water from 30-120 centimeters deep and likes large ponds and lakes. The leaves can be up to 8 centimeters in diameter and they take up a spread of 100 centimeters per plant. 12255.jpg
VP0013570
VP0013572 Ranunculus aquatilis Scientific name: Ranunculus aquatilis<br />Dutch name: Waterranonkel <br />French name: Renoncule aquatique <br />English name: Water crowfoot<br />Plant height: 0 / 5 cm<br /> Ideal depth: -10 / -80 cm<br />Flowering months: V-VIII<br />Colour of the flowers: not applicable<br />Suggested plant zone: zone 2/3/4/5<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant, oxygenating plant and water lillies<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: Van deze waterranonkelsoort bestaan twee variëteiten: R.a. var. aquatilis en R.a. var. diffusus. Bij de eerste zijn de drijvende bladeren min of meer niervormig, die onder water zijn langwerpig, dun en gaffelvormig vertakt en gedeeld. Soms komen ook overgangsbladeren voor. De onderwaterbladeren kunnen ook ontbreken. Bij var. diffusus komen meestal alleen fijn gedeelde onderwaterbladeren voor. De witte, vijftallige bloempjes verschillen ook iets per var. Kikkers leggen hun eieren graag op het blad. Na de bloei kan de plant zich soms lange tijd op zijn wortels terugtrekken. Na soms wel een jaar verschijnt dan ineens weer nieuw blad. Rijke bloeier. Goed winterhard. Houdt van lichtzuur water.  <br />Plants' info EN: Two subspecies exist of this Common Water-crowfoot: R.a. var. aquatilis en R.a. var. diffusus. With the first one the floating leaves are more or less kidney-shaped, the submerged leaves are elongated, thin and forked-parted. Sometimes leaves in an inbetween form occur. The submerged leaves may miss too. With var. diffusus mainly just finely-parted submerged leaves appear. The white, quinary little flowers differ slightly per variety. Frogs prefer to lay their eggs on the leaves. After flowering the plant may withdraw in its roots for sometimes quite a period. After even a year suddenly new leaves emerge. Rich flowering. Good winter-hardy. Likes slightly acidic water. Ranunculus aquatilis P3.jpg
VP0013573 Rotala indica Scientific name: Rotala indica <br />Dutch name: Rotala<br />French name: Rotala<br />English name: Rotala<br />Plant height: 5 / 10 cm<br /> Ideal depth: 0 / -60 cm<br />Flowering months: V-VIII<br />Colour of the flowers: not applicable<br />Suggested plant zone: zone 2/3/4/5<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant, oxygenating plant and water lillies<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: De plant uit Zuidoost-Azië is daar een onkruid in de natte rijstvelden en elders in tropische wateren ingeburgerd. De plant lijkt zeer sterk op de nauw verwante Rotala rotundifolia, maar wijkt af in de roze bloempjes die bij R. indica als aartjes vanuit de bladoksels groeien. De kleine ovale, ca. 2 cm grote, groene blaadjes staan tegenover elkaar aan de dunne, tere stengels. Ze hebben dikke, witachtige randen en kleuren bij voldoende licht geel tot rood. De plant groeit snel en bosachtig uit. Vissen knabbelen er graag aan. <br />Plants' info EN: This plant comes from Southeast-Asia is a weed in the wet rice fields over there and found in tropical waters in other parts of the world in the meantime. The plant is very like the closely related Rotala rotundifolia, but differs in the pink flowers which appear with T. indica in small spikelets from the leave-axils. The tiny, oval, ab. 2 cm long, green leaves occur in opposite position on the slender, fragile stems. They show thick, whitish margins and colour yellow to red when sufficient light is available. A fast and bushy growing plant. Fish like to nibble of it. Rotala indica P4.jpg
VP0013573
VP0013575 Rotala rotundifolia green Scientific name: Rotala rotundifolia green <br />Dutch name: Groene rotala<br />French name: Vert rotala<br />English name: Grüne Rundblättrige Rotala<br />Plant height: 5 / 10 cm<br /> Ideal depth: 0 / -60 cm<br />Flowering months: V-VIII<br />Colour of the flowers: not applicable<br />Suggested plant zone: zone 2/3/4/5<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant, oxygenating plant and water lillies<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: Deze plant (ook aangeboden als Ammannia rotundifolia) lijkt zeer sterk op de nauw verwante R. indica, maar is daarvan te onderscheiden door de bloempjes (roze-wit) die in clusters aan de stengeleinden verschijnen. De kleine ovale, ca. 2 cm grote, groene blaadjes staan tegenover elkaar aan de dunne stengels. Bij voldoende licht en voedingsstoffen kleuren ze rood. Er moet ook voldoende ijzer in het water zitten. De plant groeit snel bosachtig uit. Vissen knabbelen er graag aan. <br />Plants' info EN: This  plant (offered as Ammannia rotundifolia is very like the closely related Rotala indica, but can be distinguished by the flowers (pinkish-white) which appear in clusters at the stem-tips. The tiny, oval, ab. 2 cm long, green leaves occur in opposite position on the slender stems. They show thick, whitish margins and colour yellow to red when sufficient light is available. A fast and bushy growing plant. Fish like to nibble of it. Rotala rotundifolia green P4.jpg
VP0013617 Scirpus isolepsis Scientific name: Scirpus isolepsis <br />Dutch name: Naaldgras<br />French name: Scirpe<br />English name: Slender club rush<br />Plant height: 5 / 20 cm<br /> Ideal depth: 0 / -60 cm<br />Flowering months: V-VIII <br />Colour of the flowers: not applicable<br />Suggested plant zone: zone 2/3/4/5<br />Desciption of suggested plant zone: Riparian plant, marsh plant, oxygenating plant and water lillies<br /><img src=http://pfa-trade.be/images/zones.jpg alt=plantzones height=80px/><br />Plants' info NL: Deze plant wordt 5 tot 20 cm hoog en staat graag in de volle zon of halfschaduw. Het is makkelijk om deze in de vijver te plaatsen, ook deze plant geeft zuurstof af aan het water en andere planten in de vijver. <br />Plants' info EN: 13617.jpg
VP0013617
   
Prev[1]Next